Lidgelden

Het kidgeld voor het seizoen 2020 bedraagt:

  • 1ste lid gezin: € 145
  • 2e lid gezin: € 118
  • 3e lid gezin: € 104

Jeugd:

  • lid geboren ná 1/1/2004 : € 75
  • lid geboren ná 1/1/2012 : € 48

Gezinsaansluiting: € 380

Lid gezin = allen wonende op hetzelfde adres. In lidgeld inbegrepen: aansluiting ‘Tennis Vlaanderen’+ verzekering.

Nieuwe leden: gelieve contact op te nemen met Frans Lievens GSM 0472/39.55.14 of via e-mail tcbeukenhof@telenet.be

Bankrekeningnummer: IBAN BE19 1325 1724 9612 op naam van Tennisclub Beukenhof – Langestraat 12 – 9300 Aalst

Niet vergeten te vermelden voor wie u betaalt! (naam + voornaam)